Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Darenne Finlandin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018.

Rekisterinpitäjä Darenne Finland Liakantie 326, 95460 Tornio Y-tunnus 2722823-2 Rekisteriasioista vastaava yhteystieto Taija Vaarala asiakaspalvelu@darenne.fi Rekisterin nimi Darenne Finlandin verkkokaupan käyttäjärekisteri Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Darenne Finlandin verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten, palautusten ja reklamaatioiden käsittelyyn, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja toimittamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään asiakkaista perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite; sekä tilaushistoria ja toimituksen tiedot. Tietolähteet Keräämämme tiedot jakautuvat käyttäjän antamiin, verkkokaupan käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla saatuihin tietoihin. Keräämme, käytämme ja käsittelemme henkilötietojasi kun käytät palveluitamme asiakkaana tai mahdollisena asiakkaana. Tähän sisältyy vierailu verkkosivustollamme tai kun olet meihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse, palautelomakkeen tai sosiaalisen median yms. kautta. Google Analytics ja evästeet Tällä sivustolla hyödynnetään Google Analyticsiä, verkkoanalyysipalvelua, joka on Google Inc:n (Google) tarjoama. Google Analytics käyttää toiminnassaan evästeitä, jotka ovat koneellasi sijaitsevia tekstitiedostoja. Ne auttavat nettisivujen ylläpitoa analysoimaan, miten käyttäjät sivuilla toimivat. Evästeiden luoma tieto nettisivujen käytöstä (sisältäen tunnistamattomaksi tehdyn IP-osoitteesi) käsitellään ja varastoidaan Yhdysvalloissa sijaitseville Googlen palvelimille. Google käyttää tätä tietoa kehittääkseen nettisivujen käyttäjäkokemuksia. Google koostaa nettisivujen käyttäjäraportin sivuja ylläpitävälle operaattorille ja tarjoaa muita palveluita, jotka liittyvät nettisivujen käyttämiseen ja käyttöaktiivisuuteen sekä internetin käyttöön. Google voi myös tarjota tätä tietoa kolmansille osapuolille, mikäli laki vaatii tai kolmannet osapuolet työstävät tietoa Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi muuhun Googlen ylläpitämään tietoon. Voit kieltää evästeiden käytön valitsemalla kiellon selaimesi asetuksista. Muistathan, että kieltämällä evästeet et ehkä voi käyttää kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä tätä nettisivustoa hyväksyt Googlen tekemän tiedonkäsittelyn niihin tarkoituksiin ja niillä tavoilla kuin edellä esitettynä on kuvattu. Rekisterin suojauksen periaatteet Darenne Finlandin verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietojen säilytysaika Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin tilisi on olemassa tai kuin on tarpeen käyttötarpeen, sopimuksien tai lain näkökulmasta. Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä 4 vuotta sen jälkeen, kun asiakkaan asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein. Kirjanpitotositteita säilytetään viisi vuotta tilikauden päättymisestä. Tietojen luovutus Tiedot ovat ainoastaan Darenne Finlandin ja ao. palvelut tuottavien alihankkijoidemme (esimerkiksi Posti, tilitoimisto ja maksunvälittäjä) käytössä. Maksunvälittäjänä toimii Paybyway / Bambora. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja saatetaan siirtää tietyissä tilanteissa Euroopan ulkopuolelle. Käyttämistämme pilvipalveluista osa sijaitsee EU:n ulkopuolella. Mikäli tieto siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu. Lisää Privacy Shield sopimuksesta voit lukea https://www.privacyshield.gov/welcome Tarkastus-oikeus ja tiedon korjaaminen Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus tietojen oikaisemiseen, käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi markkinoinnin kieltäminen) sekä peruuttaa suostumus esimerkiksi markkinointiin. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Jos asiakas havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.